Meteorittar – frå rom til jord

Holbrook

Holbrook

Holbrook

Klassifisering: Kondritt, L-LL6
Fall: 19.juli 1912, kl 19:15
Land/lokalitet: Navajo County, Arizona, USA
Totalmasse: 220 kg
Vekt på mitt eksemplar: 0,975 gram (individual)
Frå Michael Farmer Meteorites

Meteoritical Bulletin Database

Holbrook er eit av dei mest kjente tilfella av meteorittregn. Tidleg på kvelden 19.juli 1912 vart det observert ein kraftig eksplosjon i atmosfæren, etterfulgt av fleire høge smell og ein romlande lyd som kunne høyrast i over to minutt. Omlag 14.000 meteorittar halga ned over eit strøfelt på omlag 10 km lengde. Meteorittane var fordel i storleikar alt frå sandkornstorleik til store fragment på over 6 kg. Mange av meteorittane var på omlag ertestørrelse, dvs 1-3 gram.