Meteorittar – frå rom til jord

Nördlinger Ries

Shatter cone frå Nördliner Ries-krateret.

Shatter cone frå Nördliner Ries-krateret.