Meteorittar – frå rom til jord

Brahin

Brahin

Klassifisering: Stein-Jern, pallasitt, PMG
Funn: 1807
Land/lokalitet: Kviterussland, Ljady, Bragin district
Totalmasse: >823 kg
Vekt på mitt eksemplar: 12,92 gram

Meteorite Bulletin Database

Brahin er funnen i eit 15×3 km stort strøfelt i Kviterussland, i eit område som no er sterkt radioaktiv forureina i forbindelse med Tjernobyl-hendinga. I 1807 var det funne to fragment på 80 og 20 kg, og i seinare tid (2002) vart det funne eit 227 kg fragment på 3 meters djup. Brahin er nokså lett å få tak i til ein ok pris, og held seg nokså bra ved korrekt lagring.

Legg igjen en kommentar