Meteorittar – frå rom til jord

Ataxittar

Navnet Ataxitt kjem frå gresk, og betyr «utan struktur». Desse meteorittane består i hovudsak av taenitt, og har ikkje Widmanstättenmønster synleg med auget. Men ved hjelp av mikroskop kan ein sjå ein fin struktur som består av små taenittkrystallar dekka med områder med kamasitt, plassert i ein fin plessitisk matriks. Ataxittane består av over 18% nikkel, og er såleis rimeleg motstandsdyktige mot rusting. Ein har eksempel på slike meteorittar som har vert utsatt for fuktig klima i tusenvis av år utan å forvitre i nevneverdig grad.

Legg igjen en kommentar