Meteorittar – frå rom til jord

Seymchan

Seymchan

Seymchan


Klassifisering:
 Stein-Jern, pallasitt, PMG
Funn: 1967
Land/lokalitet: Russland
Totalmasse: 323 kg
Vekt på mitt eksemplar: 53,2 gram

Meteorite Bulletin Database

I 1967  vart det funne to meteorittar i eit elveleie i forbindelse med elva Jasachnaja i Magadan distriktet i Russland. Det største fragmentet, på omlag 300 kg, vart funnen av geolog F-A-Mednikon under ei geologisk kartlegging. Det mindre eksemplaret på 51 kg vart funnen 20 meter unna av I.H.Markov ved hjelp av ein minedetektor. Seymchan er ein vakker og stabil pallasitt med store olivinkrystallar.