Meteorittar – frå rom til jord

Henbury

Henbury

Henbury

Klassifisering: Medium octahedrite, IIIAB
Funn: 1937
Land/lokalitet: Australia, Northern Territory
Totalmasse: Ca 2 tonn
Vekt på mitt eksemplar: 18,5 gram

Meteoritical Bulletin Database

Henbury

Henbury

Henbury kjem frå eit nedslagsfelt omlag 145 km sørvest for Alice Springs i Australia. Feltet består av 13-14 nedslagskrater (groper) i storleiksorden 7 til 180 meter i diameter. Den djupaste gropa er omlag 15 meter djup. Alderen på nedslaget er usikker, men truleg 4200±1900 år. Det er funne omlag 2 tonn med nikkeljernfragment i dette området.

Det største Henbury-krateret. Foto: Michael Bemmerl (CC-BY-3.0-de)

Det største Henbury-krateret.
Foto: Michael Bemmerl (CC-BY-3.0-de)