Meteorittar – frå rom til jord

Polujamki (tynnslip)

Polujamki H5

Klassifisering: Kondritt, H4
Funn: 1971
Land/lokalitet: Russland
Totalmasse: 18,45 kg

Meteoritical Bulletin Database

Polujamki (H5).

Polujamki (H4).

gfg