Meteorittar – frå rom til jord

Markovka (tynnslip)

Markovka

Klassifisering: Kondritt, H4
Funn: 1967
Land/lokalitet: Russland
Totalmasse: 54,2 kg

Meteoritical Bulletin Database

Markovka

Markovka

Markovka

Markovka

Markovka

Markovka