Meteorittar – frå rom til jord

Samling

Eg har i løpet av åra opparbeida meg ei samling med meteorittar, fordel over eit stort spenn innanfor dei ulike typane og klassifkasjonane. Målet mitt er å inneha ei representativ samling, som kan fungere som ein visuell og vitenskapleg referanse. I tillegg er meteorittane ofte knytt til spennande historier, samt ein del kjente meteorittfall av historisk betydning. Meteorittane i mi samling er i utgangspunktet ikkje tilgjengelege for sal.

Bileta er i stor grad fargekalibrert ved hjelp av spektrometrisk kvitbalansekort, for å forsikre meg om at fargane er representative. Om du har ein kalibrert monitor, vil fargane framstå som korrekte.

Legg igjen en kommentar