Meteorittar – frå rom til jord

Tirhert (tynnslip)

Tirhert

Klassifisering: Akondritt,  eucrite
Fall: 9.juli 2014
Land/lokalitet: Marokko
Totalmasse: 8 kg

Tirhert

Tirhert