Meteorittar – frå rom til jord

NWA XXX 8.2 gr

8,21 gram