Meteorittar – frå rom til jord

Anbefalte nettsider

Norsk meteornettverk – jobbar med registrering av lyssterke eldkuler og formidling av kunnskap om meteorar og meteorittar.
Geotop
– norsk samlar og forhandlar av meteorittar, mineral og fossil v/Morten Bilet
Naturhistorisk Museum – innehavar av den største samlinga av norske meteorittar, og institusjon for klassifisering av nye funn
Meteorite Bulletin Database – online database for alle registrerte og såleis offisielle meteorittar
The Meteorite Market – den eldste nettsida for kjøp og sal av meteorittar
Meteorite Magazine – internasjonalt blad om meteorittar, med fire utgåver i året
IMCA – internasjonal samlarforening
Meteorite Men – Steve Arnold og Geoff Notkin
Glossary of meteoritics- Wikipeida