Meteorittar – frå rom til jord

Norsk meteornettverk

Norsk meteornettverk vart stifta på geologisk museum i Oslo 9. mars 2013.

Formål

 • Sikre at alle norske meteorittar vert gitt ei opa og vitenskapelig handsaming og vert gjort tilgjengelege for forskning og formidling.
 • Sikre at Naturhistorisk museum har førsteretten på å erverve meteoritter frå finnarar.
 • Opplyse om at meteoritter kan vere verdifulle, og sikre at finnarar får ei seriøs og rettferdig behandling.
 • Sikre at meteorittane kjem inn under det internasjonale katalogiseringssystemet for meteorittar (The Meteoritical Society)

Verkemiddel

 • Samle inn og tilgjengeliggjere observasjonar av eldkuler.
 • Organisere eit aktivt nettverk for overvåkning av himmelen med døgnkontinuerlege kameraobservasjonar.
 • Etablere kyndige leitegrupper for å søke etter observerte nedfall.
 • Sikre midlar for innkjøp av norske meteorittar til Naturhistorisk museum.
 • Jobbe for å avklare eigedomsretten til meteorittar og for at det vert ein del av naturmangfoldslova.
 • Sikre midlar til innkjøp av utstyr for overvåkning av himmelen.
 • Betjene norske media med korrekt informasjon.

Legg igjen en kommentar