Meteorittar – frå rom til jord

NWA 7941

NWA 7941

Klassifisering: Kondritt, L3, S2, W1-2
Funn: 2013
Land/lokalitet: North West Africa
Totalmasse: 280 gram
Vekt på mitt eksemplar: 2,61 gram (skive)

Meteoritical Bulletin Database

Hovudmassa vart opprinneleg kjøp av Gary Fujihara i februar 2013 frå ein forhandlar i Marokko. Dette er ein velutvikla kondritt med flotte, tettpakka kondrular (0.2-3.5mm). Ellers innheld meteoritten olivin, ortopyroksen, pigeonitt, augitt, plagioklasfeltspat, chromitt, omvandla kamacitt og troilitt.