Meteorittar – frå rom til jord

Kamerastasjon

I forbindelse med Norsk meteornettverk si overvåking av nattehimmelen i Noreg, har eg ein takmontert kamerastasjon som tek automatisk bilete ein gong pr minutt. I tillegg har eg software som analyserer videostraumen kontinuerleg, og lagrar ut bilete dersom det skjer noko interessant (meteorrelatert) på himmelen.


Dette biletet viser heile himmelen, 360 grader frå horisont til horisont. Sør er nederst på biletet. Vest er mot høgre.


Dette er eit generert bilete, som viser 360 graders panorama. Sør er i midten av biletet.

Dette er ein grafikk som viser eit tverssnitt av himmelen dei siste 24 timar. Grei grafikk for å vise utvikling i skydekke, grad av stjerneklart vèr, og mengde med sol.

Legg igjen en kommentar