Meteorittar – frå rom til jord

NWA XXX 54.5 Gr

NWA XXX 54.5 gram

NWA XXX 54.5 gram