Meteorittar – frå rom til jord

NWA XXX 3.82 Gr

NWA XXX 3.85 gram

NWA XXX 3.85 gram