Meteorittar – frå rom til jord

Oslo

Oslo

Oslo

Foreløpig klassifisering: Kondritt, H3-6
Funn: Mars 2012
Land/lokalitet: Norge, Oslo
Totalmasse: ca 4,3 kg
Vekt på mine eksemplar: 0,25 gram (tre fragment)

Ikkje endeleg klassifisert.

Kjøpt av Maciej Burski, som sjølv fann eit fragment på 32,75 gram ved ein barnehage nær Ekebergssletta i Oslo.