Meteorittar – frå rom til jord

NWA 6043 (Tynnslip)

Karbonhaldig kondritt, type CR2

NWA 6043

NWA 6043