Meteorittar – frå rom til jord

NWA 7226 (tynnslip)

NWA 7226

NWA 7226

Klassifisering: Kondritt, L3, S2, W2-3
Funn: 2011
Land/lokalitet: NWA (Sahara)
Totalmasse: 1385 gram

Meteoritical Bulletin Database

NWA 7226

NWA 7226