Meteorittar – frå rom til jord

Moss

Moss

Klassifisering: Kondritt, karbonholdig, CO3.6
Fall: 14.juli 2006
Land/lokalitet: Norge, Moss
Totalmasse: 3,76 kg
Vekt på mitt eksemplar: 0,2 gram

Meteoritical Bulletin Database

14. juli 2006 kl 10:20 vart ei lysande eldkule observert på himmelen i retning mot nord-nordvest. Ein høg eksplosjon og lågfrekvent rumling vart høyrt i luftrommet over Moss og Rygge, på austsida av Oslofjorden. Like etter vart ein lite meteoritt høyrt falle på eit aluminiumstak. Seinare vart fleire steinar funne av denne sjeldne meteoritttypen. Dette fragmentet m/skorpe vart funnen av Morten Bilet og Michael Farmer på eit industriområde i Moss.

Legg igjen en kommentar