Meteorittar – frå rom til jord

Chergach

Chergach

Chergach

Klassifisering: Kondritt, H5, S3, W0
Fall: 2.juli 2007
Land/lokalitet: Mali, Erg Chech, Timbuktu
Totalmasse: 100 kg
Vekt på mitt eksemplar: 3,8 gram (individual)

Meteoritical Bulletin Database

Nomadar i Mali rapporterte om røykstripe  med påfølgande detonasjonslydar over eit stort område på dagtid 2.juli 2007, men inga eldkule vart observert. Det elliptiske nedfallsefeltet strekk seg omlag 20 km i nordaustleg retning. Totalt er det funne rundt 100 kg metorittar med flott smelteskorpe. Dei største meteorittane var på over 15 kg, medan dei minste var på omlag 1.5 gram.