Meteorittar – frå rom til jord

Bassikounou

Bassikounou

Bassikounou

Klassifisering: Kondritt, H5, S2, W0
Fall: 16.oktober 2006
Land/lokalitet: Mauritania, Hodh Ech Chargui, Bassikounou
Totalmasse: 
46 kg
Vekt på mitt eksemplar: 10,3 gram (individual)

Meteoritical Bulletin Database

Omlag kl 04:00 UTC vart det observert ei eldkule i Mauritania, men ingen nøyaktige målingar vart gjort. Ein enkelt-meteoritt på 3165 gram vart funnen av A. Salem El Moichine omlag 11 km søraust for Bassikounou. Meteoritten var dekka av ei svart smelteskorpe. Ei rekkje med andre mindre meteorittar er funne langs eit 8 km langt nedfallsfelt.